Turistická informačná kancelária Považská Bystrica

Príroda

Z prírodného hľadiska je mesto Považská Bystrica a jeho okolie turisticky veľmi atraktívne. Samotné mesto leží v hornej časti Považského podolia, ktoré je obklopené prstencom horských celkov. Na územie okresu Považská Bystrica zasahujú 3 hlavné geomorfologické celky:Javorníky, Strážovské vrchy a Súľovské vrchy, v rámci ktorých sa nachádza množstvo chránených areálov, prírodných pamiatok a iných významných prírodných zvláštností a zaujímavostí.

 

Prírodné rezervácie a pamiatky

Národná prírodná rezervácia Manínska tiesňava sa nachádza neďaleko mesta Považská Bystrica v Súľovských vrchoch. Manínsky potok sa tu v priebehu tisícročí zarezal do Manínskeho bradla a rozdelil ho tak na dve časti – Veľký a Malý Manín. Je to oblasť so zaujímavou a špecifickou flórou a faunou a vedie ňou aj náučný chodník. Manínska tiesňava je zároveň najužší kaňon na Slovensku.

Prírodná rezervácia Kostolecká tiesňava je približne 500 metrov dlhý kaňon neďaleko mesta Považská Bystrica v pohorí Strážovské vrchy. Podobne ako Manínsku tiesňavu aj Kostoleckú vytesal Manínsky potok. Jej ľavá strana – Drieňovka – je rozpadnutá do drobných bralných útvarov a z väčšej časti zarastá hustou vegetáciou. Pravá strana – Kavčia skala – nazvaná podľa výskytu kavky tmavej, vytvára mohutný dóm známy aj ako Kostolecký dóm či Strecha Slovenska.  I keď je tiesňava o niečo menšia než Manínska, jej impozantné bralné previsy vytvárajú originálny fenomén bralného reliéfu Západných Karpát.

Prírodná pamiatka Bosmany pozostáva z troch skalných veží, rozostavených v jednej línii. Na skalách možno dobre pozorovať bradlové prvky. Vyskytujú sa tu charakteristické rastlinné a živočíšne spoločenstvá, typické pre vápencové skaly.

Národná prírodná rezervácia Podskalský Roháč – Nad obcou Podskalie nám vo výške 720 metrov na dmorom ukazuje svoj vrchol Podskalský Roháč, ktorý spolu so susedným vrchom Veľké skaly tvorí skalný hrebeň s obzvlášť členitým reliéfom. Môžeme obdivovať jeho mohutné skalné veže, štíhle ihly, široké a takmer kolmé skalné steny i menšie skalné okná. Ak zvládnete výstup, odmenou bude výhľad na Strážovské vrchy, Malú Fatru, Biele Karpaty i Považskú Bystricu.

Prírodná rezervácia Klapy /Cigánka/ - Vápencové bradlo Klapy, známe tiež ako Cigánka, sa týči vo výške 654 metrov priamo nad Nosickou priehradou. Husto zalesnené úpätie postupne prechádza do redšie obrastených skalísk. Na obdiv sa nám ukazuje nejedno skalné bralo zaujímavého tvaru – jedno pripomína jediacu ženu, podľa miestnej povesti Cigánku, ktorá ukradla orajúcim mužom hrniec s kašou, za čo ju postihol trest v podobe skamenenia.

Prírodná pamiatka Briestenné – Neďaleko Považskej Bystrice vznikol eróznou činnosťou zhluk bášt, skalných okien, ihiel, homolí, veží a vežičiek – prírodný výtvor súboru skalných útvarov v zlepencoch. Prírodná pamiatka je domovom mnohých vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov. V roku 1992 bola vyhlásená za chránenú.

Prečínska skalka je chránená prírodná pamiatka v správe CHKO Strážovské vrchy. Jedná sa o morfologicky zaujímavý súbor skalných útvarov – karbonátových zlepencov a brekcií s výskytom chránených druhov rastlín a živočíchov. Nachádza sa pri hlavnej ceste v smere od Považskej Bystrice za obcou Prečín, kde po ľavej strane vystupuje z lesa úzky skalný pás, na konci ktorého je skalná veža s dobre viditeľným krížom.

Vodná nádrž Nosice – nazývaná tiež Priehrada mládeže, bola postavená v rokoch 1949-1957. Tento úzky pás vody je dlhý až 12 km, ale široký len 1 km. Vodná rekreačná oblasť ponúka tak turistom, ako aj hosťom v Kúpeľoch Nimnica aktívne suchozemské i vodné športové vyžitie.

 

Jaskyne

Jašteričia priepasť – priepasť hlbokú 15 metrov domáci nazývajú aj Priepastná jaskyňa v Jašteričom hrebeni alebo Veľká jaskyňa. Patrí medzi jaskyne s najväčšími priestormi na Malom Maníne. Jej steny a stropy zdobia viditeľné vrstvy vápencov a sintrové náteky.

Partizánska jaskyňa – Prírodná pamiatka známa aj ako Hrubá diera sa nachádza na Veľkom Maníne nad obcou Záskalie. Verejnosti voľne prístupná jaskyňa je situovaná v blízkosti turistického chodníka na Veľký Manín a vedie k nej značená odbočka, zabezpečená reťazami.

Pružinská Dúpna jaskyňa – Dúpna jaskyňa je jedinou sprístupnenou jaskyňou v krasovej oblasti Strážovských vrchov. Jaskyňu vytvorila voda pred viac ako 10 miliónmi rokov a bola osídlená už od mladšej doby kamennej. Steny a strop približne 300 metrov dlhej Dúpnej jaskyne zdobia rozmanité kvapľové útvary prevažne mäkkého sintra, na jej konci možno obdivovať majestátnejšie stalaktity, stalagmity a stalagnáty. Jaskyňa uchovala nápisy návštevníkov  z minulých storočí. Najstarší je hneď nad vchodom.

Temné jaskyne – Malá temná jaskyňa v nadmorskej výške 602 m a Veľká temná jaskyňa vo výške 607 m sú známe aj pod názvom Závadské jaskyne. Nachádzajú sa v južnej časti Súľovských vrchov neďaleko Zemianskej Závady, časti obce Prečín, na západnom svahu vrchu Skálie a vedú k nim viaceré neznačené chodníky, a to aj z Považskej Bystrice, Horného Moštenca alebo Zemianskeho Kvašova. Veľká temná jaskyňa je dlhá 100 m, Malá Temná jaskyňa je polovičnej dĺžky. Krasovú výzdobu obkolesujú steny so sintrovými nátermi tmavých až čiernych odtieňov.

 

Javorníky
JavorníkyPohorie Javorníky tvorí súčasť flyšového pásma Karpát, leží na Slovensko – moravskom pomedzí. Na severe na ne nadväzuje Turzovská vrchovina, na východe hraničia s Kysuckými Beskydami a ...

Strážovské vrchy
Strážovské vrchyStrážovské vrchy netvoria jednotnú morfotektonickú štruktúru, ale niekoľko veľmi odlišných čiastkových štruktúr. Podstatnú časť pohoria tvoria príkrovovo - vrásové mezozoické komplexy s veľmi menlivou odolnosťou hornín. V mäkkých horninách vytvorili erózno – denudačné procesy erózne brázdy a kotliny (Čičmianska, Zliechovská, Belianska kotlina, Porubská, Butkovská, Slatinská ...

Súľovské vrchy
Súľovské vrchyNajstaršie chránené územie Súľovských vrchov, budované prevažne treťohornými zlepencami uhličitanovej povahy, ktoré zvetrali do zvláštnych skalných zoskupení – veží, homolí, ihiel a mnohé z nich tvoria tvary mimoriadnej krásy. Medzi najznámejšie patria Gotická brána, Obrovská brána, Sova a Sovička, hrad Súľov, Šarkania diera, Mních, ...


Za nami

2071.JPGĽudmila Grancová: Enkaustika
15.01.2018 - 18.02.2018
Výstavy
Od 15. januára do 18. februára 2018 bola vo výstavnej miestnosti kina Mier inštalovaná výstava obrazov Považskobystričanky Mgr. ...

Diskusné fórum

kino

24.10.2012 11:39:26 :: Lubko
kultura v PB sa mi paci!...

02.10.2012 23:22:51 :: Ondrej
LA GIOA je ukážkou toho, že aj na Slovensku sú kvalitní...

15.12.2011 17:44:05 :: liza
Bez predsudku number one......

05.12.2011 11:17:38 :: divadelník
Už som sa tak dlho nenasmial, ako na tomto divadle. Proste ...

28.11.2011 21:57:25 :: Valdis
Divadlo v pondelok 28.11.2010 - Bez předsudku - BOMBA!! V...

zapoj sa do diskusie

 

Mailinglist

Ak chcete, aby sme Vás informovali o novinkách na našom portáli napíšte sem Váš e-mail.